Консекутивният превод е подходящата форма за двуезични мероприятия с официален или протоколен характер като поднасяне на приветствия или произнасяне на речи и тостове при тържествени събития.

Преводачът стои до оратора и си води бележки, докато последният говори. Интервалите не следва да надвишават 15 минути. Впоследствие преводачът предава тази част от речта на другия език. Не са необходими технически средства, но преводът отнема същото време както оригиналното изказване.

Konsekutivdolmetschen