Професионалният преводач е длъжен да спазва най-строги правила за конфиденциалност. Поради това тук няма да намерите подробности относно моите клиенти. При конкретен интерес с удоволствие ще Ви предоставя референции.

Harieta Braun