Разполагам с богата обща култура и специализирани познания в следните области:

Разбира се, за мен не е проблем да се подготвя сериозно и задълбочено и по други теми.
Harieta Braun