Превод на материали за конференции

В рамките на подготовката на Вашата конференция с удоволствие ще преведа Вашата документация и презентации.
Прецизност на изказа и приемственост на използваната терминология са отличителните черти на изготвените от мен преводи.

Специализирани преводи

Наред с презентациите и останалите материали за различни конференции и семинари, предлагам превод и на редица други текстове от сферата на икономиката, правото, рекламата, политиката и културата, а също и на документи на частни лица. Като преводач съм задължена да спазвам изискванията за поверителност на информацията, по критериите на Кодекса за професионално поведение на Съюза на преводачите в Германия. Моята дейност като преводач е застрахована със застраховка "Разни финансови загуби" и "Професионална отговорност" към Дженерали.

За мен ще бъде удоволствие да Ви предоставя моята оферта. За целта Ви моля да посочите:
Übersetzen