Хонорарът за устен превод е в зависимост от вида превод, сложността на тематиката и продължителността на конкретната проява. Той се определя въз основа на следните компоненти:


Евентуални допълнителни разходи по предварителна уговорка:

Хонорарът за писмен превод
се изчислява на база на цената за нормиран ред (по 55 удара на норм. ред) или на час в съответствие с тарифите, определени в Закона за възнагражденията на вещите лица и преводачите в системата на правосъдието (ФРГ). От значение е видът на текста, спецификата на терминологията, обемът на поръчката, времето за форматиране и срокът за извършване. Минимална цена за единична поръчка - 25 евро плюс 19% ДДС.

С удоволствие ще Ви изпратя подробна оферта в отговор на всяко Ваше конкретно запитване, което можете да направите по телефон или имейл. Очаквам Ви!

Studio