Речта на говорещия се превежда успоредно със самото изказване като за целта е необходимо наличието на съответна техника (звукоизолирана преводаческа кабина, специализирана техника и квалифициран персонал, микрофони, приемници със слушалки).

Този вид превод изисква висока степен на концентрация, поради което се работи в екип от поне двама преводачи, които се сменят на 30 минути.

При по-малки групи или при превод в движение се работи с мобилни системи. Необходимо е ораторът и преводачът да могат да се виждат и чуват безпрепятствено.

O-Ton
Заседание на специалната група за преговори
KWS Saat, февруари 2015г.

симултанен превод Хариета Браун
Simultandolmetschen